Aktivní účast

Jednací jazyk

1. Přednáška

2. Poster

3. Videopřednáška

Abstrakty

STRUKTURA ABSTRAKTU
Název
Autoři - příjmení a iniciála křestního jména: např. Novák Z., Nováková K.
Pracoviště
Úvod
Metodika
Výsledky
Závěr
DÉLKA ABSTRAKTU
Délka textu abstraktu je maximálně 250 slov (nezapočítává se název, autoři a pracoviště).
Grafy a tabulky nejsou povolené.
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě.
Online formulář pro vložení abstraktu je součástí online přihlášky (v přihlášce zvolte možnost „aktivní účast“ a poté do zobrazeného formuláře vložte - nakopírujte připravený abstrakt).
Abstrakt je možné následně upravovat, editovat. K tomu slouží možnost přihlášení Pro registrované pomocí údajů, které každý registrovaný účastník obdrží e-mailem po vyplnění online registračního formuláře.
Věnujte proto prosím pozornost správnému vyplnění formuláře a e-mailové adresy.
Autor abstraktu se může rozhodnout pro preferovanou formu prezentace:
1. Přednáška
2. Poster
3. Videopřednáška
Rozhodnutí o definitivní formě příspěvku přísluší vědeckému výboru kongresu po schválení autory prezentace.

Poster

POKYNY PRO PŘÍPRAVU POSTERU:
K dispozici bude posterová tabule o rozměrech *100 x 100 cm, tj. maximální rozměr posteru: šířka 100 cm, výška 100 cm.

Uzávěrka registrace k aktivní účasti a vložení/zaslání abstraktu:

27. 7. 2018