Workshop

Chirurgická klinika a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze pořádá workshop

Praktický kurz abdominální chirurgie na velkém zvířeti

Program:

08:00Zahájení
08:10 – 09:30Teoretický úvod
09:30 – 17:00Praktický kurz

Občerstvení zajištěno

 

Počet účastníků: 12 (2 operační sály)

Garant: Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

Cíl kurzu: Potřeba nácviku základních výkonů abdominální chirurgie v předatestačním vzdělávání naráží na nemožnost provádění určitých výkonů na některých chirurgických pracovištích. Možnost nácviku chirurgické techniky těchto operací na velkém zvířeti simuluje svou anatomií a fyziologií situaci v humánní medicíně. Kurz se soustřeďuje na mladé chirurgy v předatestační přípravě, kterým umožní tento nácvik. V rámci kurzu budou účastníky prováděny následující výkony: anastomózy na gastrointestinálním traktu, resekce sleziny, splenektomie, ošetření poranění parenchymatózního orgánu, cholecystektomie, nefrektomie, sutura ureteru, sutura močového měchýře, apod. Prováděné výkony jsou prezentovány formou krátkých videí na https://www.youtube.com/channel/UC3mjRs2pSTuB7uYcLEKF3Aw. Výuku povede tým zkušených lektorů z chirurgické kliniky LF UK v Plzni. Absolvování kurzu bude stvrzeno certifikátem. Věříme, že kurz přispěje k prohloubení praktických dovedností lékařů v předatestační přípravě.

 

Online přihláška na workshop